تفاوت میان نسخه‌های «لنفوسیت تی خاطره»

ابرابزار
جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: en)
(ابرابزار)
'''لنفوسیت تی خاطره''' ({{lang-en|Memory T cell}}) یکی از انواع [[لنفوسیت تی]] و نوعی [[گلبول سفید]] است که در [[دستگاه ایمنی]] بدن نقش دارد. این لنفوسیت نقش مهمی را در کنترل و هدایت دستگاه ایمنی به ویژه در تحمل [[پادگنایمنی سلولی]]های خودی و [[بیماریهای خودایمنیواکسیناسیون]] ایفا می‌کند. اینلنفوسیت سلول‌هاتی بهخاطره کنترلطول شدنعمر ومهاربیشتری سایردارند. [[سلول‌هایسلول ایمنی]]های T حافظه ای پس از مواجهه با آزادآنتی شدنژن [[سیتوکین]]در سلول‌هایطول Tیک کمکعفونت می‌کنند.قبل، آن‌هابرخورد همچنینبا سرطان، و یا واکسیناسیون قبلی "باتجربه" تبدیل شده اند. در [[پیوندبرخورد اندام|رددوم پیوندبا اندام]]مهاجم، سلول های T حافظه می توانند پاسخ سریع تر و [[سرطان]]قوی نقشتر دارندایمنی راتولید کنند نسبت به اولین بار که سیستم ایمنی بدن به مهاجم پاسخ داد. این رفتار در روش تکثیر لنفوسیت T بکار میرود، که می تواند قرار گرفتن در معرض آنتی ژن خاص نشان استفاده شده است
 
== جستارهای وابسته ==
* [[لنفوسیت تی]]