تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد سیاسی»

برچسب: نیازمند بازبینی
== اقتصاد سیاسی مارکسیستی ==
[[مارکسیسم|مارکسیستها]] امر سیاسی را در جدایی جامعه مدنی از عرصه عمومی (محدود کردن حقوق و برابری به عرصه عمومی)، فرایندهای طبقاتی که به وسیله آن [[ارزش اضافی]] در نظام [[سرمایه داری]] تصرف می‌شود، نقش دولت در اداره کردن منافع و امور [[سرمایه]]، تضمین‌های سیاسی حقوق مالکیت، فعالیت‌های انقلابی برای تغییر دادن نهادهای سیاسی سرمایه داری و چانه زنی بین نیروی [[کار]] و [[سرمایه]] برای کنترل مازاد اقتصادی مشاهده کردند.
== اقتصاد سیاسی بین الملل ==
 
== اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک ==
۷۵

ویرایش