باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش 2.177.170.18 (بحث) به آخرین تغییری که همان انجام داده بود واگردانده شد
=== محارم مرد ===
* مادر و مادربزرگ‌های زن به بالا
*خواهرزن
* دختر زن (نادختری) و نوه‌های او تا آخر
* زن پدر(نامادری)
=== محارم زن ===
* پدر و پدر بزرگ‌های شوهر به بالا
*شوهر خواهر
* پسرشوهر (ناپسری) و نوه‌های او تا آخر
* شوهر مادر (ناپدری)