پای پرانتزی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏نمونه ای از تمرینات کششی: اشتباهات اصلاح شد
برچسب: نیازمند بازبینی
(←‏نمونه ای از تمرینات کششی: اشتباهات اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه نیازمند بازبینی
- حرکت فوق را در وضعیت خوابیده به پشت انجام دهید.
 
- در وضعیت ایستاده در کنار چوب موازنه یا میز از پهلو قرار گیرید و به ترتیب یک پا را به طور مستقیم بالای آن بگذارید. سپس پاسیپای اتکا را دورتر نگه دارید و با تنه به طرف پایی که روی میز قرار دارد خم شوید.
 
- در وضعیت ایستاده قرار گیرید در حالی که پاها از یکدیگر فاصله گرفته و از ناحیه جانب داخلی مچ به زمین فشار آورید. می‌توان برای کمک به کشش ناحیه کشاله و داخلی ساق، دست موافق پای تحت کشش را بر روی ناحیه خارجی ران در بالای مفصل زانو قرار داده و ران را به طرف داخل و پایین فشار داد.
۱

ویرایش