تفاوت میان نسخه‌های «بنی‌اسرائیل»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
پادشاهی شمال اسرائیل گناه میکنند و اجازه بت پرستی میدهند و در توحید شکست میخورند. از این رو خدا اجازه میدهد که قومهای دیگری بر آنها غلبه کرده و جایگزین آنان شوند. در جودا، بعضی به [[توحید]] روی میآورند ولیکن بعضی دیگر بت پرست شده و حتی در معبد سلیمان بت پرستی میکنند. از این رو خدا اجازه میدهد که جودا شکست خورده و در بابل به اسارت گرفته شود و معبد سلیمان نابود گردد.
 
ولیکن با وجود گناههای آنها خدا [[کورش هخامنشی]] پادشاه پارس،، آنان را از بند رهایی می بخشد. اسرائیلیان اجازه پیدا میکنند که به جودا بازگردند و معبد را دوباره بسازند.
بعد از فتح بابل توسط قوم پارس در جودا تبدیل به یک استان امپراتوری پارسیان شد. <ref>Albertz, Rainer (1994) [Vanderhoek & Ruprecht 1992]. A History of Israelite Religion, Volume I: From the Beginnings to the End of the Monarchy. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0-664-22719-7.</ref>
 
۹

ویرایش