باز کردن منو اصلی

تغییرات

[[رده:استادان دانشگاه شهید بهشتی]]
[[رده:پزشکان اهل ایران]]
[[رده:دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۹۳]]
[[رده:زادگان ۱۳۰۱]]