تفاوت میان نسخه‌های «بحث:چی‌واوا»

ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۶۸۱؛کیفیت=ابهام‌زدائی؛حجم مؤثر=۲۲۶؛حجم مقاله=۲۲۶؛بازدید=۳؛میانویکی=۴۶
(ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۶۸۱؛کیفیت=ابهام‌زدائی؛حجم مؤثر=۲۲۶؛حجم مقاله=۲۲۶؛بازدید=۳؛میانویکی=۴۶)
(بدون تفاوت)
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش