تفاوت میان نسخه‌های «بحث:ماده حاجب یددار»

ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۷۲۷؛کیفیت=خرد؛حجم مؤثر=۲۹۵۵؛حجم مقاله=۲۹۵۵؛بازدید=۱۱؛میانویکی=۲
(ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۷۲۷؛کیفیت=خرد؛حجم مؤثر=۲۹۵۵؛حجم مقاله=۲۹۵۵؛بازدید=۱۱؛میانویکی=۲)
(بدون تفاوت)
۴٬۲۵۷٬۵۴۸

ویرایش