تفاوت میان نسخه‌های «ارمنی‌های گرجستان»

(←‏تاریخ: اصلاح ارقام)
== روابط ارمنستان و گرجستان ==
 
ارمنستان و گرجستان دارای تاریخ طولانی روابط فرهنگی و سیاسی بوده‌اند .تعامل این روابط در [[قرون وسطی]] وقتیرمانی که گفتگوی فرهنگی باروری علیه امپراطورامپراتور همسایه خود به عمل آوردند نمایان گشت. ازدواجهای مکرریپرشماری بینمیان خانواده‌های مشهور و سلطنتی ارمنی و گرجی و نیز بینمیان خانواده‌های چندین نواحی مرزی صورت گرفته است.
 
روابط ارامنه و گرجیها همیشه ماهیتی واقعی داشته اماولی آنها حتی این روابط را در سالهای استقلال پس از شوروی رسماً بیان نمودند. دولتهای ارمنستان و گرجستان کلاً با هم دارای روابط مثبتی هستند اماولی برخی مشکلات در این اواخر هم وجود داشته است. تعدادشمار ارامنه‌ای که در گرجستان ساکنند بیش از تعدادشمار گرجیهایی است که در ارمنستان زندگی می‌کنند.
 
علیرغمباوجود اینکه و جود تعدادشمار زیادی ارمنی در گرجستان و داشتن پنج نماینده، مجلس گرجستان هنوز قانونی برای شناسایی [[نسل کشی ارمنیان]] تصویب نکرده است. برخی می‌گویند که حد اقلدستکم یکی از علل عدم شناسایی نسل کشی، حضور تعدادشمار وسیعیگسترده‌ای از جمعیت [[آذری‌ها]] در گرجستان است که یک اقلیت بزرگ در جمهوری گرجستان محسوب می‌شوند.
 
== احساسات ضد ارمنی ==