تفاوت میان نسخه‌های «اصلاح نژاد دام»

بدون خلاصه ویرایش
{{منبع}}{{ویکیسازی}}
'''اصلاح نژاد دام''' علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام می‌باشد. اصلاح نژاد با [[انتخاب]] دامها و طیور برتر از لحاظ فنوتیپ و با کمک [[روشهای آمیزشی]] مناسب، دام و طیور برتر راایجاد می‌کند. اصلاح نژاد یک علم کاربردی بوده و در بخش‌های تخصصی با کاربرد دانش ژنتیک، دانش آمار و رایانه افق جدیدی پیدا کرده است.
در برنامه هاي اصلاح نژاد دام هدف اين است كه حيوانات داراي ظرفيت ژنتيكي بالاتر از ميانگين جامعه شناسايي و انتخاب شده و از آنها به عنوان والدين نسل بعد استفاده شود. به اين ترتيب انتظار مي رود كه ميانگين ظرفيت ژنتيكي نتاج بيشتر از ميانگين نسل والدين باشد.
 
{{زیست-خرد}}
اصلاح نژاد بر اساس انتخاب والدين برتر از نظر ژنتيكي وقت گير و مستلزم سرمايه گذاري زياد است كه در اين راستا با بهره گيري از تكنيك هاي ژنتيك ملكولولي و بيوتكنولوژي در وقت وسرمايه صرفه جويي شده و از طرفي كاري دشوار و نياز به تخصص بالا دارد.متخصصين بيوتكنولوژي كشاوزي علوم دامي در اين راستا گام هاي موثري برداشت اند ام اين علم در ايران علمي نو پاست و نياز به توجه بيشتر دارد
در ادامه باید گفت که انتخاب حیواناتی که دارای میانگین ژنوتیپی بالا تری هستند بوسیله مقایسه های فنوتیپی یااستفاده از روابط خویشاوندی میباشد
۴۸٬۰۸۰

ویرایش