سفرنامه‌نویسان انگلیسی و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
# - تلگراف و مسافرت: شرح تأسیس و گسترش ارتباطات تلگرافی بین انگلستان و هند، لندن ۱۸۷۴
# - لامسدن، توماس، مسافرت از میراث در هند تا انگلستان از راه افغانستان، ایران، ارمنستان، گرجستان، روسیه، اتریش، سوئیس و فرانسه در سالهای ۲۰- ۱۸۱۹، لندن ۱۸۲۲
# - [[آستن هنری لایارد|لایارد، هنری،هنری]]، ماجراهای اولیه در ایران، عیلام و بابل، ۲ جلد، ۱۸۸۷ (به فارسی ترجمه شده‌است)
# - مارش، هیپیسلی کانلیف، سفری به دیار اسلام: مسافرت به ایران و افغانستان و هند از راه مشهد، هرات و قندهار، لندن ۱۸۷۷
# - مالکوم، سرجان، تاریخ ایران، ۲ جلد، ۱۸۱۵ (به فارسی ترجمه شده‌است)