تفاوت میان نسخه‌های «سیروس علی‌نژاد»

ابرابزار
(منابع ویرایش ، کتابها و مقالاتی که در مجلات مختلف چاپ شده است؛ اطلاعات جدید با سوژه مورد نظر در میان گذاشته و تایید شده است.)
برچسب‌ها: منبع حذف شده‌است.(پخ) نیازمند بازبینی
(ابرابزار)
'''سیروس علی‌نژاد''' روزنامه‌نگار ایرانی است. او سردبیری چنددو نشریه از[[آینده جمله "آدینه"(نشریه)|آینده]] و "دنیای[[آدینه سخن"(نشریه)|آدینه]] را بر عهده داشته استداشته‌است.
 
== فعالیت‌ها ==
علی نژادعلی‌نژاد متولد ۱۳۲۴ "اشکور"[[رشت]] است. <ref>http://zamaaneh.com/maroufi/2008/11/post_165.html</ref>او معاون سردبیر [[روزنامه آیندگان]] بود. پس از انقلاب، فعالیت خود را با مجله [[صنعت حمل و نقل]] و سپس آدینه، [[دنیای سخن،سخن]]، سفر، زمان و [[پیام امروز]] دنبال کرد. علی‌نژاد در سال ۱۳۶۴ همراه [[فرج سرکوهی،سرکوهی]]، [[مسعود بهنود]] و [[غلامحسین ذاکری،ذاکری]]، [[مجله آدینه]] را بنیان نهاد و اولین سردبیر این نشریه بود. آدینه مهمترین وپرنفوذترین نشریه مستقل و غیردولتی ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ به شمار می‌رود.<ref>[http://journalistsclub.ir/editors/akbar-montajabi/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2هرگز-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86ارگان-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86کانون-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86نویسندگان-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85نبودیم/ هرگز ارگان کانون نویسندگان نبودیم]</ref>
 
در فروردین 1324 / مارس 1945 در شمال ايران متولد شد. تحصيلاتتحصیلات ابتدايیابتدایی و سیکل اول دبیرستان را در نوشهر به پايانپایان برد. پس از آن تحصیل را در دبیرستان شاپور چالوس ادامه داد. برای احذ ديپلمدیپلم به تهران رفت و سال آخر دبیرستان را در مدرسه مروی گذراند. پس از دريافتدریافت ديپلمدیپلم و طی دورۀدورهٔ سپاه دانش، وارد دانشکدۀدانشکدهٔ علوم ارتباطات شد و از سال دوم دانشکده به روزنامه آیندگان پیوست. ابتدا خبرنگار دانشگاه بود و سپس به عنوان معاون تحریری سردبیر به کارش ادامه داد. در سال 1356۱۳۵۶ در جریان شبهای شعر انستیتو گوته ممنوع القلم و از روزنامه اخراج شد. يکیک سال بعد در گرماگرم انقلاب به کار روزنامه نگاری بازگشت و از آن زمان تا کنون بجز سه چهار سال اول انقلاب که بیشتر روزنامه هاروزنامه‌ها و مجلات بخش خصوصی تعطيلتعطیل بود، همچنان به کار روزنامه نگاری مشغول است.{{مدرک}}
شرح حال:
 
سمت های;سمت‌های مطبوعاتی:
در فروردین 1324 / مارس 1945 در شمال ايران متولد شد. تحصيلات ابتدايی و سیکل اول دبیرستان را در نوشهر به پايان برد. پس از آن تحصیل را در دبیرستان شاپور چالوس ادامه داد. برای احذ ديپلم به تهران رفت و سال آخر دبیرستان را در مدرسه مروی گذراند. پس از دريافت ديپلم و طی دورۀ سپاه دانش، وارد دانشکدۀ علوم ارتباطات شد و از سال دوم دانشکده به روزنامه آیندگان پیوست. ابتدا خبرنگار دانشگاه بود و سپس به عنوان معاون تحریری سردبیر به کارش ادامه داد. در سال 1356 در جریان شبهای شعر انستیتو گوته ممنوع القلم و از روزنامه اخراج شد. يک سال بعد در گرماگرم انقلاب به کار روزنامه نگاری بازگشت و از آن زمان تا کنون بجز سه چهار سال اول انقلاب که بیشتر روزنامه ها و مجلات بخش خصوصی تعطيل بود، همچنان به کار روزنامه نگاری مشغول است.
 
- خبرنگار دانشگاه در روزنامه آيندگانآیندگان به مدت يکیک سال(1349۱۳۴۹)
سمت های مطبوعاتی:
- معاون سردبيرسردبیر روزنامه آيندگانآیندگان به مدت 6۶ سال(1350۱۳۵۰ تا 1356۱۳۵۶)
– کار خبری در رادیو به مدت دو سال
- معاون سردبيرسردبیر مجله تهران مصور از آغاز تا زمان تعطيلتعطیل(1358۱۳۵۸)
- دبیر مجلۀمجلهٔ صنعت حمل و نقل به مدت چند سال
- بنيان گذاربنیان‌گذار مجله آدينهآدینه به اتفاق مسعود بهنود، غلام ذاکری و فرج سرکوهی( 1364۱۳۶۴)
- سردبيرسردبیر مجله آدينهآدینه در چهار سال( 1364۱۳۶۴ تا 1368۱۳۶۸)
- سردبيرسردبیر مجله دنيایدنیای سخن به مدت يکیک سال (1369۱۳۶۹)
- سردبيرسردبیر فصلنامه سفر (ویژه نامه مجله صنعت حمل و نقل) به مدت دو سال(1370۱۳۷۰ تا 1372۱۳۷۲)
- سردبيرسردبیر مجله زمان به مدت چهار سال( 1373۱۳۷۳ تا 1376۱۳۷۶)
- دبيردبیر شورای تحريريهتحریریه مجله پيامپیام امروز به مدت سه سال(1377۱۳۷۷ تا 1379۱۳۷۹)
-از سال 1380۱۳۸۰ مقالات و گزارش هایگزارش‌های او بطور پیوسته در مطبوعات ایران ،ایران، سایت بی بی سیبی‌بی‌سی فارسی و سایت جدید آنلاین منتشر شده است.
 
;کتابها:
- خبرنگار دانشگاه در روزنامه آيندگان به مدت يک سال(1349)
- معاون سردبير روزنامه آيندگان به مدت 6 سال(1350 تا 1356)
– کار خبری در رادیو به مدت دو سال
- معاون سردبير مجله تهران مصور از آغاز تا زمان تعطيل(1358)
- دبیر مجلۀ صنعت حمل و نقل به مدت چند سال
- بنيان گذار مجله آدينه به اتفاق مسعود بهنود، غلام ذاکری و فرج سرکوهی( 1364)
- سردبير مجله آدينه در چهار سال( 1364 تا 1368)
- سردبير مجله دنيای سخن به مدت يک سال (1369)
- سردبير فصلنامه سفر(ویژه نامه مجله صنعت حمل و نقل) به مدت دو سال(1370 تا 1372)
- سردبير مجله زمان به مدت چهار سال( 1373 تا 1376)
- دبير شورای تحريريه مجله پيام امروز به مدت سه سال(1377 تا 1379)
-از سال 1380 مقالات و گزارش های او بطور پیوسته در مطبوعات ایران ، سایت بی بی سی فارسی و سایت جدید آنلاین منتشر شده است.
 
- گفتگو با مترجمان (نشر آگاه)
کتابها:
- چند گفتگو درباره زبان فارسی (آگاه)
 
;در انتظار چاپ:
- گفتگو با مترجمان(نشر آگاه)
- چند گفتگو درباره زبان فارسی(آگاه)
در انتظار چاپ:
 
- چند گفتگو در باره تجدد
- پرویز نقیبی، روزنامه‌نگار صاحب سبک
 
== منابع ==
 
 
 
 
 
==منابع==
{{پانویس}}
 
{{ترتیبترتیب‌پیش‌فرض:علینژاد، سیروس}}
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:روزنامه‌نگاران ادبی اهل ایران]]