باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{فیفا ۱۰۰}}
{{بازیکن سال سری آ}}
{{ترکیببازیکن تیم ملیسال فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲}}
{{navboxes colour
|title= ترکیب ایتالیا
|bg= #0066bc
|fg= #FFFFFF
|list1=
{{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸}}
{{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲}}
{{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام ملت‌های اروپا ۲۰۰۴}}
}}
{{بازیکن سال فوتبال ایتالیا}}
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:ایتالیایی‌های دور از وطن در موناکو]]