باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
نظام دولتی کشورها در این قسمت از اروپا بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش نفوذ روسیه تا سال [[۱۹۹۰ (میلادی)|۱۹۹۰]] کمونیستی بوده و دارای پیمان منافع نظامی مشترک ورشو (بلوک شرق) بودند.
 
بعضی از این کشورها پسچون اوكراين،پس از فرو پاشی شوروی دچار نابه‌سامانی سیاسی، تجزیه و فقر اقتصادی شدند.
 
{{جغرافیا-خرد}}
کاربر گمنام