باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح میان‌بر
{{میان‌بر|[[وپ:رای]]}}
رأی‌گیری کاری شیطانی است. [[m:Don't vote on everything|برای هر چیز رأی‌گیری نکنید]] و حتی اگر می‌توانید، برای هیچ چیز رأی‌گیری نکنید.