آنتیوخوس چهارم: تفاوت میان نسخه‌ها

+منبع دهی به سال پایان پادشاهی
(+منبع دهی به سال پایان پادشاهی)
برچسب: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
[[پرونده:AntiochusIVEpiphanes.jpg|بندانگشتی|300px|سکهٔ آنتیوخوس چهارم. پشت سکه [[آپولون]] دیده می‌شود و نوشته یونانی ''ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ'' به معنای آنتیوخوس تجلی خداوند پیروزمند]]'''آنتیوخوس چهارم اپیفانس''' {{به یونانی|Ἀντίοχος Ἐπιφανὴς}}([[۲۱۵ (پیش از میلاد)|۲۱۵]]-[[۱۶۴ (پیش از میلاد)]]) پادشاه [[سلوکی|سلوکیان]] از [[۱۷۵ (پیش از میلاد)|۱۷۵]]<ref>[http://www.iranicaonline.org/pages/chronology-1 تاCHRONOLOGY زمانOF مرگشIRANIAN بود.HISTORY لقبPART او اپیفانس در [[یونانی1]] به معنای ''تجلّیِ خداوندiranicaonline.org'' می‌باشد. </ref>
تا زمان مرگش بود. لقب او اپیفانس در [[یونانی]] به معنای ''تجلّیِ خداوند'' می‌باشد.
== زندگی و پادشاهی ==
او پسر [[آنتیوخوس سوم]] و برادر [[سلوکوس چهارم]] بود. نام راستینش مهرداد بود و نام آنتیوخوس را یا پس از نشستن بر تخت یا پس از مرگ برادرش آنتیوخوس باید برگزیده‌باشد.