تفاوت میان نسخه‌های «دودمان یاماتو»

جز
File:Japan Sessyo Flag.svg|نشان سطنتی نایب‌السلطنه ژاپن.
File:Japan Koutaisi(son) Flag.svg|نشان سطنتی ولیعهد ژاپن.
File:Japan Koutaisi(son)hi Flag.svg|نشان سطنتی والاحضرت‌ها/شاه‌دُخت‌ها.
File:Japan Kouzoku Flag 16ben.svg|نشان رسمی اعضای خانواده سلطنتی.
</gallery>