باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| نام مستعار =
| زادروز =۱۱ مهر۱۳۰۱
| شهر تولد =تهران
| کشور تولد ={{پرچم|ایران}}
| تاریخ مرگ =۲۲ شهریور ۱۳۹۳
۱۴٬۸۶۱

ویرایش