تفاوت میان نسخه‌های «سعید داخ»

سرشناس است
برچسب: نیازمند بازبینی
(سرشناس است)
{{حذف زمان‌دار/پیغام
|اهمیت= نیازمند منبع جهت اثبات سرشناسی
|timestamp = 20141231184441
}}
{{جعبه بازیگر
| نام = سعید داخ