تفاوت میان نسخه‌های «جواد محدثی»

برچسب: نیازمند بازبینی
 
== منابع ==
* [http://wwwjmohaddesi.emadandishvaran.ir/defaultfa/activities.asphtml?idn=author&id=569 آثار جواد محدثی ]
* [http://www.ketabroom.ir/part,showEntity/id,161/lang,fa/fullView,true/ پاطوق کتاب]
* [http://www.andishvaran.com/MView/User/Profile.aspx?UserID=632 زندگینامه علمی]
کاربر ناشناس