تفاوت میان نسخه‌های «راست (گرایش سیاسی)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
گروه­های راست­گرا عدم برابری افراد در حقوق سیاسی و یا حقوق اقتصادی را [[نظام طبیعی]] تلقی نموده و طرفدار حمایت از ثروتمندان با حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی و یا بر عکس صلب حق مشارکت سیاسی مردم در عرصه قدرت با حداکثر دخالت دولت در امور سیاسی می‌باشند. از نظر راست گرایان قدرت و منافع باید در اختیار گروهی خاص باشد.
 
در تعریف امروز گرایش دست راستی می تواند اقتصادی و یا سیاسی باشد. به این مفهوم که عدم اعتقاد به برابری افراد در توزیع ثروت را می توان راست اقتصادی و عدم اعتقاد به برابری افراد در مشارکت در نظام سیاسی و قدرت و حقوق اجتماعی را راست سیاسی نامید. به طورطزرطرزور مثال ترویج [[خصوصی ­سازی]] در [[اقتصاد]] از گرایشات راست اقتصادی است و مقابله با نهاد های مردم نهاد و دموکراتیک و عدم پذیرش مشارکت عادلانه سیاسی مردم از خصوصیات راست سیاسی است. بنابر این در این تعریف نظام های سرمایه داری غربی راست اقتصادی و چپ سیاسی، نظام های کمونیستی راست سیاسی و چپ اقتصادی، نظام های سوسیال دموکراسی اسکاندیناوی چپ سیاسی و چپ اقتصادی و نظام های فاشیستی، راست اقتصادی و راست سیاسی محسوب می گردند. <ref>http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس