ایشیک آقاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''ائشیکایشیک آقاسی باشی''' یا '''اِشیکائشیک آقاسی باشی''' (eşik aqasi) اِشیک در ترکی به معنی بیرون درجه‌ایمنصبی در دوره [[صفویان]] و [[قاجاریان]] بود که به کارهای تشریفات بیرون از دیوان می‌پرداخت.<ref>لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۲۵</ref> ایشیک آقاسی رئیس رؤسای بیرون محسوب می‌شد و رئیس تشریفات [[صفویان]] و رئیس ایشیک خانهٔ [[قاجاریان]] بود.<ref> فرهنگ معین، محمد معین، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲</ref> اِشیک در ترکی به معنی بیرونی و آستان می‌باشد.
 
در دوره صفوی ایشیک آقاسی باشی رئیس تشریفات و در حکم [[آجودان]] بود که پیوسته با چماقی نقره‌ای در مجلس شاه حاضر می‌شد. یکی از ایشیک آقاسی باشی‌ها در دوره [[شاه محمد خدابنده]] [[غازی‌بیگ ذوالقدر]] بود.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۶۱|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>