تاریخ معماری روم باستان: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
رومی ها علاقه به ساختمان های بزرگ داشتند، بنابراین نیاز به مصالخ سنگین، پایدار، بادوام، خشن و محکم. آنها به علت داشتن [[سیمان پوزولان]] که بهترین سیمان در جهان بود موفق به ساخت بناهای مطلوب شدند.
رومی ها ابتدا تاقهای نیم دایره ای (تاق آهنگ) که از نظر سازه ای ایستایی زیادی ندارند را پدید آورند، سپس با روش مبتکرانه ای به تاق مرکب یا متقاطع که عبارت از دو تاق آهنگ عمود بر یکدیگر است دست یازیدند.<ref>{{یادکرد |[کتاب = [[آشنایی با معماری جهان]]|نویسندهنوشته = [[دکتردکنر محمد ابراهیم زارعی]] ناشر =|انتشارات فن آوران| چاپ = یازدهم| سال = 1391|=]</ref>
 
== محاسن تاق مرکب (متقاطع) ==
۱۹

ویرایش