تفاوت میان نسخه‌های «پدیده شاندیز»

براساس وپ:نیست خیلی از مطالب باید حذف شود، تمام پاراگراف‌های این مقاله نیازمند چندین منبع معتبر، مقاله دربارهٔ شرکت است نه تخلفات یک شرکت
(نیازمند منبع معتبر)
(براساس وپ:نیست خیلی از مطالب باید حذف شود، تمام پاراگراف‌های این مقاله نیازمند چندین منبع معتبر، مقاله دربارهٔ شرکت است نه تخلفات یک شرکت)
{{ویکی‌سازی}}{{تمیزکاری}}{{بهبود منبع}}
{{برای|باشگاه فوتبال این شرکت|باشگاه فوتبال پدیده خراسان}}
{{Infobox Company