تفاوت میان نسخه‌های «هوشی‌مین (شهر)»

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست)
{{دیگر کاربردها|هوشی‌مین}}
{{Infobox settlement
| name = شهر هوشی‌مین