باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
{{دیگر کاربردها|شقایق}}
{{Taxobox
| name = شقایق دریایی