کمال‌الدین اسماعیل: تفاوت میان نسخه‌ها

== نمونه شعر ==
 
{{شعر|نستعلیق}}
{{ب|رسول [[مرگ]] به ناگه به من رسید فراز|که کوس کوچ فروکوفتند کار بساز}}
{{ب|کمان پشت دوتا چون به زه درآوردی|ز خویش ناوک دلدوز حرص دور انداز}}
{{ب|به صدهزار زبان گفت در رخم پیری|که این نه جای قرار است خیز واپرداز}}
{{ب|برون ز کنج قناعت منه تو پای طلب|که مرغ خانگی ایمن بود ز چنگل [[باز]]}}
{{پایان شعر}}
 
== کمال‌الدین در ادبیات عثمانی ==