باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏مثال: اصلاح اشتباه تایپی
=== درخواست کلاینت ===
{{چپ‌چین}}
GET /inexindex.html HTTP/1.1
Host: www.wikipedia.com
{{پایان چپ‌چین}}
۷۴

ویرایش