تفاوت میان نسخه‌های «فاصله مجازی»

برچسب: نیازمند بازبینی
 
برای نوشتن فاصلهٔ مجازی چند راه وجود دارد:
# [//fa.wikipedia.org/wiki/ویکی‌پدیا:فارسی‌نویسی#.D8.AA.D8.B5.D8.AD.DB.8C.D8.AD_.D8.B5.D9.81.D8.AD.D9.87.E2.80.8C.DA.A9.D9.84.DB.8C.D8.AF_.D9.81.D8.A7.D8.B1.D8.B3.DB.8C_.D9.85.D8.B7.D8.A7.D8.A8.D9.82_.D8.A8.D8.A7_.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.B1.D8.AF_.D9.85.D9.84.DB.8C_.D8.AF.D8.B1_.D9.88.DB.8C.D9.86.D8.AF.D9.88.D8.B2 صفحه‌کلید استاندارد فارسی (۹۱۴۷)] را نصب نمایید و از Shift+Space بهرهیا بگیریدShift+B استفاده کنید.
# Num lock را روشن کنید، کلید Alt را نگه دارید، و به کمک شماره‌های سمت راست صفحه‌کلید 0157 را بنویسید. نکات: ۱- حتماٌ زبان صفحه‌کلید روی فارسی باشد. ۲- اگر از صفحه‌کلید استاندارد فارسی(۹۱۴۷) استفاده می‌کنید کلید Alt چپ را به کار ببرید.
#از ترکیب کلیدهای 2+Shift+Ctrl استفاده کنید. نکته: اگر از صفحه‌کلید استاندارد فارسی (۹۱۴۷) استفاده می‌کنید این روش کار نمی‌کند.
۴۳۹

ویرایش