نورپردازی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
جهاتی که در اینجا گفته شد جهات اصلی هستند. کمی تغییر زاویه می‌تواند، جهات نوری دیگر و در نتیجه کاربردهای بیشتر ایجاد کند.<ref>سایت دانشنامه رشد</ref>
== معماری نور<ref> معماری نور هنر استفاده از نور به عنوان یک عنصر معماری{ [http://www.iran-lighting.com/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/ وبگاه معماریسایت نورنورپردازی کهرباایران] } </ref>==
یکی از مفاهیم پایه گذاری شده در حوزه نورپردازی و طراحی نورپردازی مفهوم معماری نور است.بر خلاف تصور اکثر مردم که یک معمار ساده یا یک متخصص برق می تواند طراحی نورپردازی یک بنا را به عهده بگیرد ، نورپردازی بنا نیاز به متخصصی به نام معمار نور دارد.
معمار نور کسی است که آشنایی کامل با اصول معماری و طراحی نما ، منابع نوری رایج و مناسب برای نورپردازی ، روانشناسی رنگ نور ، مخاطب شناسی و اصول ابتدایی جامعه شناسی ،اصول اولیه انتقال انرژی،خیرگی و اصول رفع خیرگی داشته باشد.
کاربر ناشناس