تفاوت میان نسخه‌های «جریان الکتریکی»

{{تغییر مسیر}} ← {{تغییرمسیر}}
(←‏مشخصات جریان الکتریکی: بهبود/اضافه کردن منبع‌)
({{تغییر مسیر}} ← {{تغییرمسیر}})
{{الکترومغناطیس}}
{{دیگر کاربردها|جریان}}
[[پرونده:Current Flow.svg|thumb]]
{{تغییر مسیرتغییرمسیر|جریان}}
'''جریان الکتریکی''' به صورت نرخ تغییر [[بار الکتریکی]] نسبت به [[زمان]] تعریف شده و با نماد I نشان داده می‌شود. این رابطه را با مشتقات جزیی (کلی‌ترین حالت) به صورت زیر نشان می‌دهیم:
<center>