باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
با استقبال از مفهوم «قوری چای‌باوری»، تقلیدهای دیگری انجام گرفته که از جمله می‌توان به [[اسب تک‌شاخ صورتی نامرئی]]<ref>{{cite book|author=Richard Dawkins|title=The God Delusion|publisher=Houghton-Mifflin|year=2006|isbn=978-0-618-68000-9}}</ref>، [[هیولای اسپاگتی پرنده]]<ref>{{cite news | title=The Church of the Non-Believers | first=Gary | last=Wolf | date=November 14, 2006 | publisher=Wired News | url=http://www.wired.com/wired/archive/14.11/atheism.html}}</ref> و [[اژدها در گاراژ من]]<ref>{{cite news | title=The Dragon in My Garage | first=Carl | last=Sagan| date=June 21, 2007 | publisher=http://www.RichardDawkins.Net | url=http://richarddawkins.net/social/index.php?mode=article&id=35}}</ref> اشاره کرد.
== نقد ==
آقای راسل! اولاًاولا ما به خدا معتقدیم چون نمیشه دیدش. خدایی که دیدنی باشه که خدا نیست. دوما هر چیزی که قابل دیدن نباشه، نمی شه گفت وجود نداره. خیلی چیز ها هست ولی دیده نمی شه.
دوما هر چیزی که قابل دیدن نباشه، نمی شه گفت وجود نداره. خیلی چیز ها هست ولی دیده نمی شه.
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام