گشتاور دوقطبی الکتریکی: تفاوت میان نسخه‌ها

دممان قطبي
(دممان قطبي)
'''ممان دو قطبیكير كسم''' از ویژگی‌های [[مولکول|مولکول‌ها]] است و در [[شیمی]] و [[فیزیک]] در مبحث [[قطبیت]] مولکول‌ها کاربرد دارد. مولکول‌هایی با [[قطبیت]] بالا مثل [[آب]]، ممان دو قطبی بیشتری نسبت به مولکول‌های کمتر قطبی دارند. واحد ممان دو قطبی [[دبای]] است. برای نشان دادن ممان دوقطبی در یک مولکول آن را به صورت [[بردار|برداری]] از [[بار الکتریکی]] جزئی منفی به سمت بار الکتریکی جزئی مثبت نشان می‌دهند.
 
ممان دوقطبی در مولکول‌هایی که بینشان [[نیروهای واندروالس]] است مقادیر مختلفی بسته به اختلاف [[الکترونگاتیویته]] [[اتم]]‌ها در مولکول‌ها دارد.
کاربر ناشناس