باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱٬۴۰۵ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
 
به طور کلی، آغاز و پایان دوران معروف به جاهلیت مورد اختلاف دانشمندان اسلامی است. برخی آن‌را فاصله میان [[نوح]] و [[ادریس]]، و برخی میان [[آدم]] و نوح و گروهی زمان میان [[حضرت موسی|موسی]] و [[حضرت عیسی|عیسی]] دانسته‌اند، جمعی نیز جاهلیت را عصر حضرت عیسی تا حضرت [[حضرت محمّد|محمد]] پنداشته‌اند. به هر صورت پایان این زمان را گاه ظهور حضرت محمد و گاه [[فتح مکه]] گفته‌اند..<ref>''راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی''، ص ۱۶.</ref>
 
== نظر گلدسیهر و ایزوتسو درباره عصر جاهلیت ==
<span lang="FA" dir="RTL">در سدة
19م/13ق گلدسیهر، با نظر نویسندگان مسلملن مخالفت کرد و چنین اظهار داشت که «جهل»
در دوران پیش از اسلام، نه در مقابل «علم» که در مقابل  «حلم» می­نشسته است. نظر گلدسیهر را بسیاری
پسندیدند؛ در زمینة تاریخ ادبیات عرب که خواه­ناخواه با عنوان «عصر جاهلی» آغاز می­شود،
نویسندگان باختر به همین نظریه گرایش یافتند. بلاشر و ویر و نویسندگان «دائرة­المعارف
اسلام» و دیگران نیز آن را کاملا پذیرفته­اند؛ اما ایزوتسو با بهره­گیری از
پژوهشهای گلدسیهر، بیش از همه به موضع پرداخته، و با استناد به یکی دو روایت معروف
اسلامی نتیجه گرفته است که جاهلیت در نظر پیامبر (ص) و مردم آن روزگار دوره­ای
نبود که گذشته باشد، بلکه حالت روانی خاصی بود که با بر آمدن اسلام، دامن درکشیده
بود، اما آثارش همچنان در جامعة عربها می­توانست مشاهده شود.</span>
 
== تقسیم بندی جزیره عرب ==
۲۹

ویرایش