باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
== نظر گلدسیهر و ایزوتسو درباره عصر جاهلیت ==
<span lang="FA" dir="RTL">در سدة
19م/13ق گلدسیهر، با نظر نویسندگان مسلملنمسلمان مخالفت کرد و چنین اظهار داشت که «جهل»
در دوران پیش از اسلام، نه در مقابل «علم» که در مقابل  «حلم» می­ نشسته است. نظر گلدسیهر را بسیاری
پسندیدند؛ در زمینة تاریخ ادبیات عرب که خواه ­ناخواه با عنوان «عصر جاهلی» آغاز می­شود،
۲۹

ویرایش