تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگستان علوم ایران»

بهبود/اضافه کردن منبع‌
(بهبود/اضافه کردن منبع‌)
* کمک به توسعۀ علوم و فنون در کشور
* تقویت روح پژوهش
* ارتقای سطح علمی و فرهنگی کشور</ref/>http://www.ias.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=222&lang=fa</ref>
 
== منابع ==