وضعیت حقوقی چندهمسری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{فهرست‌ها بر پایه کشور}}+تمیز (۹.۲))
<sup>3</sup>مائوریتوس: اتحادهای چندنفره قانوناً به رسمیت شناخته نمی‌شوند. مردان مسلمان می‌توانند تا چهار زن داشته باشند که از جایگاه قانونی زن برخوردار نیستند.</small>]]
 
به طور کلی، در برخی کشورها، '''چندهمسری''' به صورت [[چندزنی]] قانونی است. اکثریت [[کشورهای جهان]] و تقریباً همه کشورهای توسعه یافتهٔ جهان اجازهٔ [[چندهمسری]] را نمی‌دهند و درخواست‌های فزاینده‌ای برای محو چندهمسری در بسیاری از کشورهای درحال توسعه وجود داشته است. در کشورهایی که اجازهٔ چندهمسری را نمی‌دهند، شخصی که با وجود ازدواج قانونی با کسی با شخص دیگری ازدواج کند مرتکب [[دو همسری]] می‌شود. در این موارد ازدواج دوم قانوناً بی اعتبار و باطل شمرده می‌شود. ممکن است علاوه بر این شخص دچار مجازات‌های دیگر شود.
 
{{وضعیت حقوقی چندهمسری}}
 
[[en:Legal status of polygamy]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]