تفاوت میان نسخه‌های «الگوریتم رقابت استعماری»

بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب: نیازمند بازبینی
{{ویکی‌سازی}}
'''الگوریتم رقابت استعماری''' (Imperialist Competitive Algorithm - ICA) روشی در حوزه [[محاسبات تکاملی]] است که به یافتن پاسخ بهینه مسائل مختلف [[بهینه سازی]] می‌پردازد. این الگوریتم با مدلسازی ریاضی فرایند تکامل اجتماعی - سیاسی، الگوریتمی برای حل مسائل ریاضی بهینه سازی ارائه می‌دهد<ref>E. Atashpaz-Gargari, C. Lucas, Imperialist Competitive Algorithm: An algorithm for optimization inspired by imperialistic competition, IEEE Congress on Evolutionary Computation, (۲۰۰۷) ۴۶۶۱–۴۶۶۷</ref>. از لحاظ کاربرد، این الگوریتم در دسته الگوریتم های بهینه سازی تکاملی همچون [[الگوریتم_ژنتیک|الگوریتم های ژنتیک]] (Genetic Algorithms)، [[بهینهروش سازی انبوه ذرات]] (Particle Swarm Optimization)، [[بهینه سازی کلونی مورچگان]] (Ant Colony Optimization)، [[تبرید فلزات شبیه سازی شده]] (Simulated Annealing) و ... قرار می گیرد. همانند همه الگوریتم های قرار گرفته در این دسته، الگوریتم رقابت استعماری نیز مجموعه اولیه ای از جوابهای احتمالی را تشکیل می دهد. این جوابهای اولیه در [[الگوریتم ژنتیک]] با عنوان "کروموزوم"، در الگوریتمبهینه‌سازی ازدحام ذرات با عنوان "ذره" و در الگوریتم رقابت استعماری نیز با عنوان "کشور" شناخته می شوند. الگوریتم رقابت استعماری با روند خاصی که در ادامه می آید، این جوابهای اولیه (کشور ها) را به تدریج بهبود داده و در نهایت جواب مناسب [[مسئله بهینه سازی]] (کشور مطلوب) را در اختیار می گذارد.
]] (Particle Swarm Optimization)، [[الگوریتم کلونی مورچگان]] (Ant Colony Optimization)، [[تبرید فلزات شبیه سازی شده]] (Simulated Annealing) و ... قرار می گیرد. همانند همه الگوریتم های قرار گرفته در این دسته، الگوریتم رقابت استعماری نیز مجموعه اولیه ای از جوابهای احتمالی را تشکیل می دهد. این جوابهای اولیه در [[الگوریتم ژنتیک]] با عنوان "کروموزوم"، در الگوریتم ازدحام ذرات با عنوان "ذره" و در الگوریتم رقابت استعماری نیز با عنوان "کشور" شناخته می شوند. الگوریتم رقابت استعماری با روند خاصی که در ادامه می آید، این جوابهای اولیه (کشور ها) را به تدریج بهبود داده و در نهایت جواب مناسب [[مسئله بهینه سازی]] (کشور مطلوب) را در اختیار می گذارد.
 
پایه‌های اصلی این الگوریتم را ''[[سیاست همسان سازی]] (Assimilation)''، ''[[رقابت استعماری]] (Imperialistic Competition)'' و ''[[انقلاب]] (Revolution)'' تشکیل می‌دهند. این الگوریتم با تقلید از روند تکامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها و با مدلسازی ریاضی بخشهایی از این فرایند، عملگرهایی را در قالب منظم به صورت [[الگوریتم]] ارائه می‌دهد که می‌توانند به حل مسائل پیچیده بهینه سازی کمک کنند. در واقع این الگوریتم جوابهای مسئله بهینه سازی را در قالب کشورها نگریسته و سعی می‌کند در طی فرایندی تکرار شونده این جواب‌ها را رفته رفته بهبود داده و در نهایت به جواب بهینه مسئله برساند<ref name="payan">اسماعیل آتش پز گرگری، «توسعه الگوریتم بهینه‌سازی اجتماعی و بررسی کارایی آن»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، ۱۳۸۷</ref>.
۷۱

ویرایش