تفاوت میان نسخه‌های «کتاب‌شناسی»

بدون خلاصه ویرایش
[[پرونده:Library-shelves-bibliographies-Graz.jpg|بندانگشتی]]
'''کتابشناسی''' عبارت است از مطالعه شکل مادی کتابها، مقایسه اختلاف موجود در چاپها، تحریرها و نسخه ها به منظور تعیین تاریخ و تحول متنها. [[کتابنامه]] عبات است از فهرست کتابها و دیگر مواد خواندنی هم چنین فهرستی که در آخر کتاب به عنوان مآخذ می آید کتابنامه می گویند <ref>سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین. دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: فرهنگ معاصر، 1379.</ref>. کتابشناسی را با نام '''دانش کتابشناسی''' هم نام برده اند.
کتابشناسی را با نام دانش کتابشناسی هم نام برده اند. کتاب شناسی شامل فهرستی از منابع (نوشتارهاي علمي شامل مقاله، کتاب، گزارش هاي علمي و پايان نامه ها) كه به صورت مستقيم (منابع اصلي) و غير مستقيم (منابع فرعي) مربوط به يك موضوع يا موضوع پژوهش است.