تفاوت میان نسخه‌های «بتا اکسیداسیون»

←‏مراحل چرخه: ابرابزار
(←‏مراحل چرخه: ابرابزار)
در ماتریکس میتوکندری طی واکنش‌هایی که طی چهار مرحله بصورت متوالی بر روی آسیل کوآ انجام می‌گیرد در هر چرخه دو مولکول کربن طی یک [[استیل کوآ]] از زنجیره اسید چرب جدا می‌شود تا بتدریج تمام اسید چرب تجزیه شود.
 
این چهار مرحله عبارتند از: دهیدروژناسیون (توسط آنزیم آسیل کوآ دهیدروژناز)؛ هیدروژناسیون (توسط آنزیم دهیدرو اسیلانوئیل کو آنزیم A دهیدروژنازهیدراتاز)؛ دهیدروژناسیون (آنزیم این مرحله بتا هیدروکسی اسیل کو آنزیم A دهیدروژناز است) و تیولیزاسیون (بوسیله آنزیم [[تیولاز]]) که یک مولکول استیل کو آنزیم A جدا می‌شود.
 
=== سرنوشت استیل-کوآ ===
۱٬۷۱۴

ویرایش