تفاوت میان نسخه‌های «صادق هدایت»

(خنثی‌سازی ویرایش 14624135 توسط Sourenaaa (بحث)عقیده شخصی)
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== هدایت در افغانستان ==
صادق هدایت در افغانستان نیز به شدت مطرح است. حتیرمان می‌شودبوف ادعاکور کردصادق کههدایت اواز بیش‌ترروی ازمتن نویسنده‌هایدست‌نویس افغانستانیاو دربه اینصورت سرزمینکامل مطرحو است.بدون سانسور در پاییز ۱۳۹۱ رمان بوف کور صادق هدایت برای نخستین‌بار در افغانستان به کوشش منوچهر فرادیس از روی متن دست‌نویس صادق هدایت به صورت کامل و بدون سانسور چاپ شد.
 
 
== کتاب‌شناسی ==
۹۳

ویرایش