الگو:نیازمند نسخه کوچکتر/توضیحات: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{زیرصفحه توضیحات}} <!-- لطفاً رده‌ها را جایی که در پایین این صفحه اشاره شده‌اس...» ایجاد کرد)
 
[[رده:الگو:پیامی پرونده]]
[[رده:الگوهای نگهداری پرونده]]
[[رده:الگوهای الگو:مورد استفاده توینکل]]
[[رده:الگوهای نگهداری حق تکثیر]]
</includeonly>