تفاوت میان نسخه‌های «بوی باران»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
::::::::هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن
===تصنیف نی زن===
شعر از [[فروغی بسطامی]] و غزل [[حافظ]]
{{ب|گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن|چون دل به یکی دادی، آتش به دو عالم زن}}
{{ب|هــم چــشــم تـمـاشـا را بـر روی نـکـو بـگـشـا|هــم دســت تـمـنـا را بـر گـیـسـوی پـر خـم زن}}
۲۵

ویرایش