ویکی‌پدیا:اولین مقالهٔ شما: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویکی‌سازی
جز (تصحیح)
جز (ویکی‌سازی)
{{میان‌بر|وپ:۱م|وپ:اولین}}
 
''این مقاله در مورددرمورد چگونگی نوشتن نخستین مقالهمقالهٔ شماست، نه خود مقالهمقالهٔ نخست شما!''
 
'''خوش آمدید!''' برای شروع، به چند نکته و توصیهتوصیهٔ مهم توجه کنید:
* برای نوشتن مقاله باید اول از همهابتدا ثبت نام کنید و [[وپ:حساب|حساب کاربری]] داشته باشیدداشته‌باشید.
* پس از اطمینان برای تمرین و آمادگی، نخست به جایبه‌جای نوشتن مقاله از آغاز، کوشش کنید مقاله‌های موجود در ویکی‌پدیا را به گونهبه‌گونهٔ جزییجزئی ویرایش کنید تا با چگونگی و سازوکارهای مقاله نوشتن آشنا شوید.
* پیش از هرکارهر کار دیگری جستجوییجست‌وجویی کنید تا مطمئن شوید مقاله‌ای که می‌خواهید بنویسید، پیش‌ترپیش‌تر، از سویازسوی کسی دیگر نوشته نشده باشد،نشده‌باشد. در این جستجوجست‌وجو به نگارش‌های مختلف یک واژه دقت کنیدکنید، مانند [[رئیس]] و [[رییس]].
* برای آشنایی با اصول ویرایش در ویکی‌پدیاویکی‌پدیا، پیشنهاد می‌کنیم [[وپ:خودآموز|خودآموز ویکی‌پدیا]] را مطالعه نمائیدكنید. همچنین می‌توانید نسخهنسخهٔ [[پی‌دی‌اف]] آن را از [[کتاب:خودآموز]] دانلود نمائیدنمایید.
<div style="border: 2px solid #fc0; width:70%; background: #fe9; margin:0; padding: 1em; text-align:center">
<div style="border: 2px solid #fd6; background: #fff; margin:1em 1ex 1ex 1ex; padding: 1em; text-align:center">
{| cellpadding="8" cellspacing="0" border="0"
| align="right" |'''''آیا مقالهمقالهٔ شما جدید است؟'''''{{سخ}}<small>اول موضوع مورد نظرتانموردنظرتان را تایپ کنید، و سپس دکمه‌های جستجویجست‌وجوی مقابل را کلیک کنید تا ببینید کسی پیش‌تر چنین مقاله‌ای ننوشته؟</small>
| align="left" |
<inputbox>
</div>
 
* '''منابع''' جمع کنید. مقاله‌ها باید همیشه بر پایهبرپایهٔ منابع معتبر نگاشته شوند. این یک اصل مهم در مقاله‌نویسی در ویکی‌پدیا استویکی‌پدیاست.
* از دیگران، و کاربرانبه‌ویژه پختهکاربران تر،پخته‌تر، '''تقاضای بازخورد''' کنید.
* بهتر است اولابتدا مقاله را در '''فضای کاربریکاربریِ خود''' تدوین کنید، و بعدسپس آن را به فضای اصلی منتقل کنید. برای نمونهنمونه، اگر نام کاربری‌تان ''"کیانی''" است، می‌توانید صفحه‌ای به نام '''کاربر:کیانی/آزمایشی''' را در جعبهٔ جست‌وجو تایپ کرده، روی لینک قرمزقرمزِ آن کلیک کرده، و مطالب خود را وارد آن جاآنجا کنید.
 
هشیار باشید که حق تکثیر کسی یا جایی را نقض نکنید، موضوع مقاله‌تان شناخته شدهشناخته‌شده باشد، و معیارهای دیگردیگرِ مقاله‌نویسی را رعایت کنید.
 
{{ویکی‌پدیا-خرد}}
۴۹٬۷۹۷

ویرایش