تفاوت میان نسخه‌های «آرنو آلان پنزیاس»

جز
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{برندگان جایزه نوبل فیزیک}}+تمیز (۹.۱))
[[رده:آلمانی‌های مهاجرت کرده به آمریکا]]
[[رده:آمریکایی‌های آلمانی-یهودی‌تبار]]
[[رده:اعضای آکادمیفرهنگستان ملی دانش آمریکا]]
[[رده:اعضای آکادمی ملی مهندسی آمریکا]]
[[رده:اعضای آکادمی هنر و دانش آمریکا]]