تفاوت میان نسخه‌های «هنری تاب»

جز
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{برندگان جایزه نوبل شیمی}}+تمیز (۹.۱))
 
[[رده:استادان دانشگاه کرنل]]
[[رده:اعضای آکادمیفرهنگستان ملی دانش آمریکا]]
[[رده:اعضای انجمن سلطنتی کانادا]]
[[رده:اعضای خارجی انجمن سلطنتی]]