تفاوت میان نسخه‌های «ادوارد ویلسون»

جز
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{برندگان نشان ملی دانش}}+تمیز (۹.۱))
 
[[رده:استادان دانشگاه هاروارد]]
[[رده:اعضای آکادمیفرهنگستان ملی دانش آمریکا]]
[[رده:اعضای خارجی انجمن سلطنتی]]
[[رده:اعضای کمیته تحقیق شک‌گرایانه]]