تفاوت میان نسخه‌های «دیو بروبک»

جز
[[رده:آمریکایی‌های بریتانیایی‌تبار]]
[[رده:آمریکایی‌های پیرو کلیسای کاتولیک رم]]
[[رده:اعضای آکادمیفرهنگستان هنر و دانش آمریکا]]
[[رده:افراد آمریکایی سوئیس و آلمان‌تبار]]
[[رده:اهالی ایالت کالیفرنیا]]