تفاوت میان نسخه‌های «کد همینگ»

جز (Removing Link GA template (handled by wikidata))
برچسب: نیازمند بازبینی
ما در اینجا کد همینگ با حداقل فاصله 3 را توضیح می‌دهیم. یعنی بیتهایی را که به آنها اضافه می‌کنیم 3 بیت می‌باشد. چون در کد همینگ به منظور تشخیص و تصحیح خطا باید بیتهایی را به کدمان اضافه کنیم.
 
اگر بخواهیم کد NBCD را با حداقل فاصله 3 ارسال کنیم. باید به کد NBCD 3 ، سه بیت اضافه کنیم. که اطلاعات ارسالی به صورت زیر می‌شود.
C1 c2 b3 c4 b5 b6 b7
که در اینجا بیت c1 و c2 و c4 سه بیتی هستند که به کدمان اضافه می‌شوند و به آنها بیتهای الحاقی می‌گویند و به بیتهای b3 و b5 و b6 و b7 بیتهای اطلاعاتی می‌گویند.
مقادیر سه بیت الحاقی به صورت زیر محاسبه می‌شود.
 
{C1={ b3, b5 , b7} c2={ b3 , b6 , b7 } c3c4={ b5 , b6 , b7 }
 
که در آنها اگر تعداد یک‌ها زوج بود حاصل c برابر صفر و اگر فرد بود برابر یک می‌شو.د.
کاربر ناشناس