تفاوت میان نسخه‌های «بحث:انشعاب بابی بهائی»

جز
جز (ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۹۴۳؛کیفیت=ضعیف؛حجم مؤثر=۱۴۲۳۰؛حجم مقاله=۲۸۱۲۹؛بازدید=۵۴؛میانویکی=۱)
3- '''پیامبر'''- در اسلام محمد رسول الله - در '''بابیگری''' محمد رسول الله -در '''آئین بیانی''' سیدعلی محمد شیرازی - در آئینی که اشتباها" به آن '''آئین ازلی''' می گویند سیدعلی محمد شیرازی - در '''آئین بهایی''' میرزا حسینعلی نوری </br>
4- '''کتاب اصلی''' - در اسلام قرآن مجید - در '''بابیگری''' قرآن مجید -در '''آئین بیانی''' کتاب بیان - در آئینی که اشتباها" به آن '''آئین ازلی''' می گویند کتاب بیان - در '''آئین بهایی''' کتاب اقدس</br>
بابی ها اعتقد داشتند سید علی محمد شیرازی معروف به باب، مانند نواب اربعه در سال 260 قمری با امام زمان در ارتباط بوده و باب امام زمان است - سپس سید علی محمد با آوردن کتاب بیان اعلام نمود که خود امام زمان است و قیامتی که قرآن به آن اشاره نموده قیامت در احکام نوین الهی است همانند قیامتی که در زمان مسیح انجام شد وحضرت مسیح ، یهودیان را به دین جدید الهی رهنون گردید و اعلام نمود که من همان منجی هستم که شما منتظر وی هستید و این قیامتی بود برای دین یهود و سپس محمد رسول الله ظاهر گردید و قیامت دیانت مسیح بود و محمد رسول الله همان منجی بود که مسیحیان به وی اعتقاد داشتند . سید علی محمد مطرح نمود که من هم منجی مسلمانها هستم و ایشان را از خرافاتی که به اسلام افزوده شده و مواردی که هنوز از دید مسلمانها پنهان مانده و هنوز آنها را در کتاب قرآن مجید نیافته اند رهنمون خواهم نمود و این دین جدید قیامت دین اسلام است و کوه های تفکرات غلط در هم فرو خواهد ریخت و آنچه که در قرآن در خصوص خورشید در روز قیامت ذکر شده مر بوط به طلوع پیامبر جدید است چراکه پیامبران مرآت الله یا همان آئینه خداوند هستند و در هر زمان قسمتی از نور خداوند را بر قلب مومنین منعکس خواهند نمود همانطور که موسی ، مسیح و محمد رسول خدا این چنین کردند و در هر نوبت میزان نور منعکس شده بیشتر از نوبت قبل بود چرا که بشر ارتقاء یافته و چشم دلش توان روئیت مقدار بیشتری از نور خداوند را دارد. </br> در این زمان برخی از بابی ها از وی دوری جستند و به اعتقاد قبلی خود یعنی انتظار ظهور امام زمان برگشتند و عده ای هم بیانی شدند و احکام کتاب بیان را در خصوص برابری زن مرد در همه امور (حقوق و حضوض(لذتها)،حرام شدن قتل نفس و قطع اعضاء بدن وآنچه به آن قصاص و اعدام می گویند، حرام شدن مسکرات و دخانیات از هر نوع، و. . . . را اجرا نمودند . سید علی محمد قبل از شهادت در تبریز جانشین خود را اعلام نمود و بدین ترتیب میرزا یحیی نوری ملقب به صبح ازل ،وحید و ثمره بعنوان وصی و جانشین مامور شد ضمن تکمیل کتاب بیان و نوشتن سایر کتب به رهبری اهل بیان به پردازد و ایشان هم چنین نمود. سید علی محمد ضمنا" اعلام نمود که ظهور بعدی نیز وجود خواهد داشت و همه ملزم هستند که بعد از ظهور جدید که ازآن در کتب بیان بعنوان '''من یظهر الله ''' نام برده شده است از وی اطاعت نمایند و شرایط و مشخصات ایشان را بصورت کامل توضیح داده و حتی به زمان ظهور نیز اشاره می کند . همانطور که محمد رسول الله در کتاب مقدس قرآن مجید به زمان ظهور اشاره نموده است . بعد از شهادت ایشان عده ای مدعی شدند که موعود کتاب بیان هستند در سال 1866 میرزا حسینعلی برادر صبح ازل که از زمان جانشینی برادر ناتنی اش در رکاب ایشان بود ادعا می کند که من یظهر الله است و همان موعود کتاب بیان است . '''پس میرزا حسینعلی نوری (بهالله) تا سال 1866 قطعا" بیانی بودند که توانستند اعلام نمایند که موعود کتاب بیان هستند .''' سپس عده کثیری از بابی ها بنابر حکم کتاب بیان که: هر زمان من یظهر الله ظهور نمود با وی مخالفت ننموده و به دستورات ایشان عمل نمائید موضوع من یظهرالهی میرزا حسینعلی را قبول نموده و بهایی نام گرفتند و کسانی که ادعای ایشان را قبول نکرده به عهد خود باقیمانده و بنابر دستور سید علی محمد معتقد به کتاب بیان مانده و رهبری صبح ازل را رها ننمودند و به ایشان ازلی اطلاق گردید. </br> ''''پس بابی اعتقاد جدیدی نیست وهمان اسلام است . ازلی و بیانی یکی است و بهائیت از آئین بیانی منشعب گردیده است . '''' [[کاربر:Arianarian|Arianarian]] ([[بحث کاربر:Arianarian|بحث]]) ‏۹‏۲۷ فوریهٔژانویهٔ ۲۰۱۲،۲۰۱۵، ساعت ۲۲۱۱:۰۷۳۹ (UTC)
۱٬۸۲۲

ویرایش